Quảng Bình: Lũ lớn kỷ lục, hơn 57.000 nhà dân ngập chìm trong biển nước