Quang Đăng diện đồ nông dân nhảy Bùa yêu

Dancer Quang Đăng đã trở lại diện áo bà ba cùng nón lá với bài hit Bùa yêu.

Xã hội