Quang Hải đưa Huỳnh Anh đi chơi trên xe Mercedes 2,4 tỷ, dân tình thích thú nhắc khéo nên 'đi dạo' Hồ Tây