Quang Hải gặp chấn thương có nguy cơ nghỉ hết SEA Games, báo Thái vẫn lo sợ không dám tin, nghĩ có thể là chiêu tung hỏa mù