Quang Hải và Huỳnh Anh cùng khóa bình luận trang cá nhân, ngăn cộng đồng mạng tràn vào chỉ trích