Quảng Nam còn bảy bệnh nhân Covid-19 đang điều trị