Quảng Ninh: Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của các trường hợp liên quan ca mắc 1347