Quảng Trị ngập nặng, Thủy Tiên tiếp tục ở lại để cứu trợ người dân