Quang cảnh vắng lặng ở các điểm du lịch, di tích Hà Nội mùa COVID-19