Quế Ngọc Hải: Từ 'gã đồ tể' đến trò cưng của thầy Park