Quốc Anh, Nhã Phương, Trấn Thành có thực sự lột xác trong 'Trạng Quỳnh'?