Quốc hội Pháp bất đồng về hành động quân sự tại Syria

Thế giới