Quốc hội thông qua Luật đầu tư, cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) với 7 chương, 77 điều và 4 phụ lục kèm theo với 446/458 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,34% tổng số đại biểu Quốc hội). Một trong những điểm đáng chú ý là luật cấm 'kinh doanh dịch vụ đòi nợ'.

Trình bày báo tiếp thu, giải trình, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, đa số ý kiến đề nghị cấm 'kinh doanh dịch vụ đòi nợ'. Một số ý kiến đề nghị không cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ mà thực hiện theo quy định của Luật hiện hành, đồng thời đổi tên là 'kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ'.

'Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội và xin tiếp thu theo đa số ý kiến đại biểu Quốc hội, quy định cấm 'kinh doanh dịch vụ đòi nợ' tại điểm h khoản 1 Điều 6' – ông Vũ Hồng Thanh nói.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự án luật, các đại biểu đã nhất trí quy định như Điều 6 với tỷ lệ 436/456 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 90,27% tổng số đại biểu Quốc hội).

Các đại biểu ấn nút biểu quyết

Luật cũng quy định điều khoản chuyển tiếp là giao dịch cung cấp dịch vụ đòi nợ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành và các bên tham gia giao dịch được thực hiện các hoạt động để thanh lý giao dịch đòi nợ theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật có liên quan.

Trước đó, thảo luận về nội dung này, nhiều ý kiến tán thành với Tờ trình của Chính phủ là cấm 'kinh doanh dịch vụ đòi nợ' vì thời gian qua có nhiều doanh nghiệp lợi dụng việc kinh doanh dịch vụ này để biến tướng thành các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, dẫn tới nhiều hệ quả xấu đối với xã hội.

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/ 2021.

Theo TSCT/SK&ĐS Link Gốc:           Copy Link
https://suckhoedoisong.vn/quoc-hoi-thong-qua-luat-dau-tu-cam-kinh-doanh-dich-vu-doi-no-n175850.html

Tags: thông qua  |  kinh doanh  |  biểu quyết  |  tham gia  |  tán thành  |  có hiệu lực

netRADIO     netTV