Quốc vương Thái Lan sa thải tiếp cận vệ vì "hành vi sai trái cực kỳ tồi tệ" và "ngoại tình"