Quy tắc mới khiến TT Trump không thể ngắt lời đối thủ khi tranh luận

Một quy định mới đã được đưa ra trong cuộc tranh luận trực tiếp giữa 2 ứng viên của Bầu cử Mỹ 2020. Theo đó, micro của một người sẽ bị tắt trong khi đối thủ đang trả lời câu hỏi, chia sẻ quan điểm về chủ đề tranh luận.

Thứ ba, 20/10/2020 20:28

Thế giới