Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19