Quyết liệt xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10, trong 5 năm qua, toàn quân đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, trong đó quyết liệt thực hiện giảm 10% biên chế quân số cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược, giảm đầu mối trung gian và đơn vị phục vụ, bảo đảm; ưu tiên quân số cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. Các cơ quan, đơn vị sau kiện toàn tổ chức biên chế hoạt động hiệu quả hơn, giảm được sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Thứ sáu, 25/09/2020 16:09

Thời sự

Những nghệ sĩ của biển 29:09

Những nghệ sĩ của biển

Thứ tư, 28/10/2020 | 13:40
Chuyện "Đãi cát tìm vàng" 09:21

Chuyện "Đãi cát tìm vàng"

Thứ tư, 28/10/2020 | 13:23