Radar trai đẹp World Cup: Trai trẻ số 17 của đội tuyển Nga vừa đá hay vừa điển trai, mắt buồn gây thương nhớ