Rải thức ăn cho 1.000 chú gà xếp chữ cổ vũ Trung Quốc chống Covid-19

Một người nông dân ở Trung Quốc đã rải thức ăn cho 1.000 con gà, tạo thành dòng chữ "cố lên Trung Quốc" nhằm cổ vũ tinh thần mọi người giữa lúc dịch bệnh do virus corona gây ra

Thời sự