Rắn đen bụng đỏ nuốt chửng rắn nâu sau trận kịch chiến

Cuộc đấu sinh tử giữa hai loài rắn độc nguy hiểm nhất ở Australia được một người qua đường ghi lại trọn vẹn.

Chuyện lạ