Rắn độc bị đứt lìa đầu vẫn nhe nanh dọa cắn

Chiếc đầu bị chặt đứt khỏi thân của con rắn độc vẫn tiếp tục há miệng nhe nanh như muốn cắn đối phương.

Chuyện lạ