Rắn hổ mang chúa dài hơn 3m vào nhà dân bắt gà

Dân làng bắt được một con rắn dài 3,2m nặng hơn 7kg được xác định là rắn hổ mang chúa

Thời sự