Rating Grammy 2019 đã có tại đây: sẽ có người hả hê và có kẻ 'ôm nỗi buồn'!