Rộ tin Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên chuẩn bị kết hôn sau 20 năm làm bạn