Robot Sophia muốn hủy diệt loài người nhưng chỉ mới biết tập đi loạng choạng mà thôi

Tưởng cô robot Sophia này sẽ nguy hiểm thế nào nhưng hóa ra còn đang "non nớt" lắm.

Thế giới