Robot phiên dịch 2018

Phụ nữ nghĩ gì, có trời mới hiểu. Đàn ông cũng chẳng kém phần. Thế nên đi đâu cũng phải đính kèm con robot để phiên dịch.

Siêu hài