Robot thay thế con người chế biến và phục vụ đồ ăn

Có thể đã đến lúc Robot thay thế con người chế biến và phục vụ đồ ăn.

Thứ ba, 14/07/2020 15:43

Kinh doanh