Rơi nước mắt dâng hương tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma