Rợn người khoảnh khắc ếch xanh mắt đỏ nhai sống rắn con trong đêm đen

Con ếch xanh đang cố gắng nhai sống một con rắn nước vẫn còn sống. con rắn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi ếch xanh nhưng đầu của nó đã bị "kẻ máu mặt" nuốt trọn.

Thứ tư, 30/09/2020 11:00

Thế giới động vật