Rợn người khoảnh khắc rắn hổ mang nuốt trọn cả ổ chuột

Con rắn hổ đang tóm được một con chuột lớn, điều đáng nói là trong lúc con chuột mẹ đang bị xơi tái thì 2 con chuột con vẫn bám chặt lấy chuột mẹ không buông.

Thứ sáu, 30/10/2020 17:00

Thế giới động vật