Ronaldo lại lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Juventus