Rùa thắng thỏ sau khi miệt mài chạy đua suốt 40 phút

Rùa giành phần thắng xứng đáng trong cuộc chạy đua với thỏ nhờ sự kiên trì, bền bỉ bò đến vạch đích.

Chuyện lạ