Rùng mình cảnh rắn hổ mang đen hạ gục, nuốt chửng đồng loại

Video ghi lại cảnh một con rắn hổ mang đen đoạt mạng đồng loại, sau đó từ từ nuốt chửng con mồi.

Thời sự