Rung rốn với màn vượt thử thách cực 'thốn'

Thử thách này khó nhằn phết đấy các chế ạ. Nhì nhằng là xuống nước ngay ấy chứ.

Siêu hài