Rút giấy phép thành lập Trường Maple Bear nhốt trẻ trong tủ