00:00

S-400 bắn rụng máy bay địch ở khoảng cách tối đa

TIN LIÊN QUAN