S.T Sơn Thạch tự nhận có bàn tay thối vì ... quá đen đủi

Tham gia chương trình Gà đẻ trứng vàng nhưng chọn nhầm con gà không đẻ trứng, S.T Sơn Thạch tự nhận mình là người có bàn tay 'thối' khiến nhiều người bật cười.

Giải trí