SAA thu kho tên lửa Mỹ tại Đông Damascus

Quân đội