00:00

Sai sót trong thao tác 'Thả dù thấp', máy bay vận tải C-130 phải chịu kết cục thảm khốc

TIN LIÊN QUAN