Sân bay Tân Sơn Nhất áp dụng phương thức bay mới để giảm tắc...

Sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đưa vào phương thức bay mới sử dụng tính năng dẫn đường RNAV 1 nhằm giúp nâng cao năng lực thông qua tại sân bay lên 54 chuyến bay/giờ, tăng 10 chuyến so với hiện nay.

Thời sự