Sân ga Bình Nhưỡng rực rỡ chào đón Chủ tịch Kim Jong-un về nước