Sân khấu "để đời" tạo nên khoảnh khắc "gây sốt" của Joy

Red Velvet - "Bad Boy" live.

Giải trí