Săn trâu rừng, sư tử kém may trả giá bằng tính mạng

Trâu mẹ ngay sau khi thấy con bị tấn công đã lao ra trợ giúp nhưng bầy sư tử quá đông khiến hai mẹ con trâu rừng lâm ngụy.

Trâu rừng là con mồi nguy hiểm với chúa sơn lâm nhưng nó lại có thể đem đến cho sư tử một bữa thịnh soạn. Thế nên, nhiều khi sư tử đánh đổi nguy hiểm chọn trâu rừng làm con mồi của mình.

Trâu rừng non bị sư tử chọn làm mục tiêu tấn công

Tất nhiên, đa số con trâu rừng bị chọn là trâu non, trâu già hay những cá thể bị thương. Lần này, sư tử cũng chọn một con trâu rừng chưa trưởng thành làm mục tiêu của mình.

Trâu mẹ ngay sau khi thấy con bị tấn công đã lao ra trợ giúp nhưng bầy sư tử quá đông khiến hai mẹ con trâu rừng lâm nguy. Cuộc chiến giữa hai loài xảy ra ở vùng ngập nước tại Okavango, Botswana.

Những tưởng số phận đã an bài thì những con trâu rừng khác tiến tới giải cứu đồng loại. Với thân hình to lớn và sức mạnh đáng sợ, trâu rừng liên tiếp áp đảo và giáng đòn nặng nề vào sư tử.

Một con sư tử cái chịu vết thương khá nặng vì bị trâu rừng hút trúng. Nó chết sau đó hai ngày vì vết thương quá nặng. Một cái kết đau đớn cho chúa sơn lâm.

Đàn sư tử đưa hai mẹ con trâu rừng vào thế nguy hiểm

Thế trận đổi chiều khi những con trâu khác xuất hiện trợ giúp

Sư tử phải chịu những đòn tấn công nguy hiểm từ con mồi của mình

Nó chết sau đó hai ngày vì vết thương quá nặng

Theo Anh Minh/Đất Việt

Tags: Trâu rừng  |  hai mẹ con  |  vết thương  |  con mồi  |  nguy hiểm  |  trợ giúp  |  bị tấn công  |  mục tiêu  |  bầy sư tử  |  chúa sơn lâm