Sáng mai, CEO Asanzo đăng đàn nói về Made in Vietnam