Sao 'Thần điêu đại hiệp' hạnh phúc bên người tình đồng giới ở tuổi 61