Sao Việt người mua nhà bên Mỹ, người xây biệt thự gần 30 tỷ tặng cha mẹ