Sao nhập ngũ : Vượt qua giới hạn - Tập 5

Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.

Giải trí