Sao toàn "người tốt" vậy trời

2 đồng chí cảnh sát hẳn là xúc động lắm!

Siêu hài