Sắp có mưa giông diện rộng, người lao động mừng rỡ khôn xiết