Sắp có xét nghiệm COVID-19 qua nước bọt, vừa rẻ vừa thần tốc, chỉ tốn 15 phút